Krisplan

En krisplan tas fram i varje företag för att fungera som ett stöd för organisationen vid en eventuell kris. Funktionen är att ge riktlinjer för krisarbetet samt reglera hur man ska agera när en kris väl inträffar. Krisplanen bör innehålla anvisningar om:

• Hur krisinformationen ska fungera rent organisatoriskt i ert företag

• Ansvarsfördelning och bemanning

• Resurstilldelning för kriskommunikation

• Samspelet med andra krisaktörer och frivilliga

• Relationen till berörda grupper, till exempel drabbade och anhöriga

• Kontakter med intressentgrupper som berörs

• Massmediakontakter och presstjänst

• Informationskanaler och samordning av informationstrafiken

För att kunna lösa en kris snabbt och enkelt krävs det att ha en tydlig organisering i företaget där man beskriver vilka som arbetar inom krisgruppen och vilka ansvarsområden de har. Man måste även ta hänsyn till samspelet med andra krisaktörer för att nå ett effektivt arbete. Sen handlar det om att fundera på hur man ska hantera sin relation till drabbade och anhöriga men även till intressentgrupper för att behålla sitt förtroende trots krisen. Till sist måste företag vara öppna och sanningsenliga utåt och gå ut med den information som krävs.

Det man bör tänka på vid sin utformning av krisplan är att den ska vara kortfattad. Den ska i princip vara så pass kortfattad att man i ett krisläge ska kunna ta del av den så snabbt som möjligt. Allra helst ska den vara så enkel och lätt att man kommer ihåg den i huvudet, så den kan tillämpas direkt.

Inspirerats av: Kriskommunikation